Snöskotertrafik!

Snöbrist och dålig framkomlighet längs skoterleder 

Snöbrist och kraftiga vindar har gjort att de statliga vinterlederna upplåtna för skotertrafik inom regleringsområde Sylarna-Helags-Oviksfjällen bitvis har mycket dålig framkomlighet.

De statliga kryssmarkerade vinterlederna i Jämtlands och Härjedalens fjällområden underhålls normalt från 1 februari till kring 20 april av Länsstyrelsen. Beroende på snöbrist och hård vind har flera av de statliga vinterlederna upplåtna för skotertrafik i Helagsområdet, Vålådals- och Oviksfjällen fortfarande mycket dålig framkomlighet till dess det kommer mer snö.  

Snöbrist och bitvis mycket dålig framkomlighet gäller fortfarande längs vinterleder upplåtna för skotertrafik i Vålådals- och Oviksfjällen. Dålig framkomlighet råder också längs delar av ledsträckan Kläppen-Helags-Svaaletjahke, delar av ledsträckan Storsjö-Ljungdalen via Falkvålstjärnarna samt vinterleder från Tossåsen mot Lunndörrspasset och Dörrsjön.

Det är inte tillåtet att köra snöskoter på barmark och i skoterregleringsområden är det inte heller tillåtet att köra långt på sidan av lederna för att nå snötäckt mark.  

Länsstyrelsen vill också uppmärksamma allmänheten på att det alltid är den enskilde som har ansvaret att bedöma vilka risker som finns vid körningen och även att känna till de regler om hänsyn med mera som gäller vid snöskoterkörning.

Kontakta ansvarig naturbevakare för mer information om lokala förhållanden:
Alf Kjellström, 010-225 33 25, Vålådalsfjällen och Sylarna
Lars Liljemark, 010-225 33 69, Helags-Sylarna, Dunsjöfjällen
Bert-Ivan Mattsson, 010-225 33 20, Anaris- och Oviksfjällen
Lars-Gunnar Wagenius,010-225 33 21, södra Helagsfjällen

 

Länsstyrelsen, Jämtlands län., 4/3-2015 06:55
COPYRIGHT © 2010-2019 Fjällochfiske.se