Tillträdesförbud i Stekenjokkfjällen

Beslutet om tillträdesförbud i Stekenjokkfjällen i Jämtlands län gäller även under sommaren 2014. Tillträdesförbudet gäller under perioden 1–30 juni.

Länsstyrelsen i Jämtlands län beslutade den 8 maj 2013 om att förlänga tillträdesförbudet inom det interimistiska naturreservatet Stekenjokkfjällen, Strömsunds kommun.

Beträdnads- och landningsförbudet gäller under perioden 1–30 juni även under 2014. Det innebär att det är förbjudet att lämna vägbanan längs Stekenjokkvägen i Jämtlands län under perioden.

Anledningen är att det under en följd av år förekommit en systematisk plundring av fågelbon.

Syftet med tillträdesförbudet är att underlätta tillsynen i området för polis och naturbevakare och på så vis skydda områdets fågelliv från fortsatt faunakriminalitet under fåglarnas häckningsperiod.

Karta över förbudsområdet.

För dig som fiskar berör det dessa vatten fram till den 30 juni:

1.Raurenjaure.

2.Gaustajokk.

5.Daimajaure.

6.Njuonajaure.

Länsstyrelsen Jämtland, 9/5-2014 22:00
COPYRIGHT © 2010-2019 Fjällochfiske.se