Jämtlands län - Handölsdalen - 14. Lunndörrsån och vatten

14. Lunndörrsån och vatten

 

Lunndörrsån, Härjångsån-Vålån från bron leden Vålåstugorna-Helags till landsvägsbron vid Ö. Vålådalen ligger söder om byn Vålådalen i den västra delen av samebyn.

Fiskeinformation: Öringsfiske. Endast upplåtet under tiden 15 juni-31 augusti. Naturreservat från Lunndörrsåns inflöde i Vålån.

Förbud mot fiske med agnad krok.Fönsteruttag= sätt tillbaka fisk under 30 cm och över 40 cm.

Utgångspunkt: Vålådalen vid byn eller följ åarna uppströms. Alternativ följ leder norrut mot Vålåstugorna (Vålån,Härjångsån) el Lunndörrstugorna (Lunndörsån). 

Övrigt:

COPYRIGHT © 2010-2016 FJÄLLOCHFISKE.se