Jämtlands län - Handölsdalen - 13. Stendalstjärnarna och vatten

13. Stendalstjärnarna och vatten

 

Stendalstjärnarna (Åelkiemaadtegenjaevrieh), Sjtäntja, Tjallingtjärnen samt Stensån uppströms bron på leden Vålådalen-Vålåstugan ligger cirka 4-15 km sydväst om Vålådalen i dem södra och mellersta delen av samebyn.

Fiskeinformation: Öringsfiske under tiden 15 juni-15 september. Kalfjäll, naturreservat. Stenån, endast fiske under tiden 15 juni-31 augusti och förbud mot fiske med levande agn. Fönsteruttag= sätt tillbaka fisk under 30 cm och över 40 cm.

Utgångspunkt: Vålådalen, man tar leden mot Stendalstugorna. Ån rinner från nordväst sydöst förbi Stendsalsstugorna. Tjärnarna ligger cirka 8km efter leden mot Gåsenstugorna.

Övrigt:

COPYRIGHT © 2010-2016 FJÄLLOCHFISKE.se