Jämtlands län - Handölsdalen - 12. Kroktjärnarna

12. Kroktjärnarna

Kroktjärnarna ligger på östra sidan av leden mellan Vålådalen och Vålåstugorna cirka 4 km söder om Vålåstugorna i den östra delen av samebyn.

Fiskeinformation: Öring och Rödingfiske under tiden 1 januari-30 april, 15 juni-15 september och 1 november-31 december. Skoterförbud.

Utgångspunkt: Vålådalen. Du tar stigen mot Vålåstugorna. Det blir ca 15 km att gå.

Övrigt: Några småtjärnar som ligger precis efter leden. Ofta kan man tro att det ska vara hårt fiskat i vatten som ligger efter ledsystemen speciellt i de mer kända vandringsområdena. Men ofta tar inte vandraren med sig utrustning för fiske. Dom är ute för att vandra och har inget intresse för att prova att fiska.

COPYRIGHT © 2010-2016 FJÄLLOCHFISKE.se