Jämtlands län - Handölsdalen - 11. Gråsjön

11. Gråsjön

Gråsjön (Råafatjoelenjaevrie) h 1117 och tjärn sydost om ligger på östra sidan av Vålåsjöfjället ca 15 km nordöst om Ljungdalen i den sydöstra delen av samebyn.

Fiskeinformation:  Öring och Rödingfiske under tiden 1 januari- 30 april, 15 juni-15 september och 1 november-31 december. Skoterförbud. Kalfjäll.

Utgångspunkt: 1. Det går en led från Ljungdalen till Dunsjön (ca 10km). Sedan tar man östra kanten på sjön och går i passet mellan Dunsjöfjället och Vålåsjöfjället vidare mot Gråsjön.

2. Alternativ är vägen mot Ljungris men där är en vägbom. Nyckel eller skjuts borde gå att hyra/köpa av någon som har tillgång till bomnyckel. Kommer man fram till Ljungris blir sträckan till sjöarna mycket kortare och mindre höjdskillnad. Ta då kompassriktning mot punkt 1071. Att ta sig över Dunsjöån ska inte vara några problem.

Övrigt: 

COPYRIGHT © 2010-2016 FJÄLLOCHFISKE.se