Jämtlands län - Handölsdalen - 10. Orrknipptjärnarna och vatten

10. Orrknipptjärnarna och vatten

Orrknipptjärnarna, Husvåltjärn och Falkvåltjärnarna är stort antal småtjärnar som ligger vid Falkvålen 5-10 km nord-öst om Ljungdalen i den sydöstra delen av samebyn. 

Fiskeinformation:  Öring och Rödingfiske under tiden 1 januari-30 april, 15 juni-15 september och 1 november-31 december. Skoterförbud. Delvis skoterled. Kalfjäll.

Utgångspunkt: Från Ljungdalen tar du stig mot Husvålstugan/Falkvålen. Du har ca 4 km in till området.

Övrigt:

COPYRIGHT © 2010-2016 FJÄLLOCHFISKE.se