Jämtlands län - Handölsdalen - 9. Dunsjön, Vålåsjön och vatten.

9. Dunsjön, Vålåsjön och vatten.

Dunsjön 1120 m o h på Dunsjöfjället ligger ca 10 km norr om Ljungdalen. Dunsjöån rinner ca 5-6 km norrut in i Vålåsjön. Vålåtjärnarna ligger norr om Vålåsjön i den sydöstra delen av samebyn.

Fiskeinformation: Öring och Rödingsfiske under tiden 1 januari-15 september och 1 november -31 december. I ån endast under tiden 15 juni-31 augusti och förbud mot fiske med levande agn. Fönsteruttag= sätt tillbaka fisk under 30 cm och över 40 cm. Delvis naturreservat.

Utgångspunkt: Det går en led som är ca 10km från Ljungdalen till Dunsjön. Alternativ är vägen mot Ljungris men den är det en vägbom över. Nyckel eller skjuts borde gå att hyra/köpa av någon som har tillgång till bomnyckel. Kommer man fram till Ljungris blir sträckan till sjöarna mycket kortare och det är mindre höjdskillnad.

Övrigt: 

 

 

COPYRIGHT © 2010-2016 FJÄLLOCHFISKE.se