Jämtlands län - Handölsdalen - 8. Ljungan

8. Ljungan

 

Ljungan uppströms Ljungris. Foto, FjällochFiske.

Ljungan(Preannenjohke) från renbetesfjällgränsen 3km uppströms Ljungans vindskydd ligger ca 5-15 km nordväst om Ljungdalen i den södra delen av samebyn.  

Fiskeinformation: Öringsfiske under tiden 15 juni-31 augusti. Förbud mot fiske med levande agn. Fönsteruttag= sätt tillbaka fisk under 30 cm och över 40 cm.

Utgångspunkt: Längs med bilvägen(vägbom) mot Ljungris rinner Ljungan och även uppströms bilvägens slut. Mycket möjligt att det går att ordna bilskjuts förbi vägbommen så att man kommer längre norrut på Ljungan.

Övrigt:

 

COPYRIGHT © 2010-2016 FJÄLLOCHFISKE.se