Jämtlands län - Handölsdalen - 7. Krustjärnarna

7. Krustjärnarna

Krustjärnarna, tjärnarna ca 3 km öster Krustjärnarna samt Bodrytjärnen ligger ca 4 km nordöst om Helagsstugorna i den södra delen av samebyn.

Fiskeinformation: Öringsfiske under tiden1 januari-30 april, 15 juni-15 september och 1 november-31 december. Skoterförbud, kalfjäll.

Utgångspunkt: Från Ljungdalen tar du bilvägen mot Kläppen och sedan leden mot Helagsstugorna. Efter Kesusjön följer du Krustjärnbäcken upp mot Krustjärnen och tjärnar öster om. Mot Bodryrtjärnen: Följ stig på nordöstra sidan av Kesusjön och sedan Bodrybäcken upp till Bodrytjärn.

Övrigt: 

COPYRIGHT © 2010-2016 FJÄLLOCHFISKE.se