Jämtlands län - Handölsdalen - 6. Gröntetjånne

6. Gröntetjånne

Gröntetjånne och tjärn h 917 ligger ca 8 km väster om Ljungdalen i den södra delen av samebyn.

Fiskeinformation: Öringsfiske under tiden 15 juni-15 september. Kalfjäll.

Utgångspunkt: Från Ljungdalen tar du bilvägen mot Kläppen ta av väster i stugbyn Skrållan. Ta stig västerut mot Pilgrimsleden och följ den väster ut mot tjärnarna. Det är ca 5 km att gå.

Övrigt: 

COPYRIGHT © 2010-2016 FJÄLLOCHFISKE.se