Jämtlands län - Handölsdalen - 5. Miesketjärnen

5. Miesketjärnen

Miesketjärnen, tjärnen vid h 927 (ca 1, 5 km sydväst Härjångsåsen) och tjärnar väster Ljungsjöarna (kring h 981, syd Suonegetjärra (Soenehketjearra) (h 1163) ligger ca 4-8 km norr om Helagsstugorna i den södra delen av samebyn.

Fiskeinformation: Öringsfiske under tiden 15 juni-15 september. Kalfjäll.

Utgångspunkt: Från Ljungdalen ta bilväg mot Kläppen, Kesuvallen. Följ led mot Helagsstugorna och sedan leden vidare mot Gåsenstugorna. Det är cirka 13 km att gå.

Övrigt:

COPYRIGHT © 2010-2016 FJÄLLOCHFISKE.se