Jämtlands län - Handölsdalen - 3. Skräddarsjön

3. Skräddarsjön

Skräddarsjön, svenska delen av ligger ca 2 km norr om Sylsjöns norrra ände i den sydvästra delen av samebyn.

Fiskeinformation: Öringsfiske under tiden 15 juni-15 september. Kalfjäll.

Utgångspunkt: 1. Från Ljungdalen ta bilväg mot Kläppen ta av väster i stugbyn Skrållan. Ta stig västerut mot Pilgrimsleden och följ den väster mot Sylsjön. Ta den norra sidan av Sylsjön och sedan kompassriktning på Skräddarsjön när du är vis Sylsjöns nordligaste ände. Det är ca 27 km att gå.

2. Alternativ är att åka in i Norge och sedan mot Svenska gränsen. Du kommer till dammen vid Nea och kompassriktning på Skräddarsjön som ligger cirka 2 km nordöst om dammen vid Nea.

Övrigt:

COPYRIGHT © 2010-2016 FJÄLLOCHFISKE.se