Jämtlands län - Handölsdalen - 2. Samtliga vatten inom…

2. Samtliga vatten inom…

 

Fin röding tagen i Fiskåtjärnen vid riksgränsen. Efter leden Sylstationen-Storeirikvollen. Foto, FjällochFiske.

Samtliga vatten inom avgränsningen: Handölan-Ekorrhammaren-riksgränsen-renbetesfjällsgränsen till Handölan 1 km uppströms Dalsvallens fäbod ligger i den nordvästra delen av samebyn.

Fiskeinformation: Öring och Rödingsfiske under tiden 1 januari-15 september och 1 november-31 december. Skoterförbud, kalfjäll. I strömmande vatten endast fiske under tiden 15 juni-31 augusti.

Utgångspunkt: Ta dig bilvägen till Storulvåns fjällstation och du är inne i området.

Övrigt:  

COPYRIGHT © 2010-2016 FJÄLLOCHFISKE.se