Jämtlands län - Handölsdalen - 1. Gåsån samt Handölan

1. Gåsån samt Handölan

 

Gåsån samt Handölan till renbetesfjällsgränsen 1 km uppströms Dalsvallens fäbod ligger i den västra och norra delen av samebyn.

Fiskeinformation:  Öringsfiske under tiden 15 juni-31 augusti. Förbud mot fiske med agnad krok. Fönsteruttag= sätt tillbaka fisk under 30 cm och över 40 cm.

Utgångspunkt: Ta dig bilvägen till Storulvåns fjällstation och du har åarna norr om och söder om fjällstationen.

Övrigt:

COPYRIGHT © 2010-2016 FJÄLLOCHFISKE.se