Jämtlands län - Njaarke - 10. Klåmskenjaure och vatten

10. Klåmskenjaure och vatten

Klåmskenjaure (Klååmksenjaevrie), Skuolkenjaure (Sjkuelkienjaevrie), Krutejaure och närliggande tjärnar ligger några km norr och nordväst om sjön Korsvattnets norra ände i den östra delen av samebyn gränsande till Jovnevaerie sameby.

Fiskeinformation: Öring och Rödingsfiske under tiden 1 januari – 30 april, 15 juni – 15 september och 1 november – 31 december. Skoterförbud-delvis skoterled. Kalfjäll. Vissa tjärnar kan vara fisktomma.

Utgångspunkt:Ta bilvägen mot Mjölkvattnet. Det är en vägbom vid Långsån. Från bommen är det ca 15 km att gå till sjöarna. Då är det först vägen till Stora Mjölkvattnet som gäller och sedan går du östra sidan av Stora Mjölkvattnet och öster om Himmelsraften, alltså via Oldfjällen och kompassriktning mot sjöarna. Möjlighet finns förstås att ordna bilskjuts och båt via sjön Stora Mjölkvattnet norrut. Alternativ är att gå bilvägen (eller ordna skjuts) mot sjön Korsvattnet och vandra västra sidan av Korsvattnet norrut mot området.

Övrigt:

 

COPYRIGHT © 2010-2016 FJÄLLOCHFISKE.se