Jämtlands län - Njaarke - 9. Stor och Lill Burvattnet

9. Stor och Lill Burvattnet

 

Från Björkede,Jävsjön i väster går det led mot Stor Burvattnet och Kruaanavaaje (Samisk sommarviste).

Stor och Lill Burvattnet ligger norr om Stor- Mjölkvattnet i den nordöstra delen av samebyn och gränsande till Jovnevaerie sameby.

Fiskeinformation: Öring och Rödingsfiske under tiden 1 januari – 30 april, 15 juni –15 september och 1 november – 31 december. Båtfiske. Regleringsmagasin. Skoterled. Ej fiske från båt i Krönavajjeviken.

Utgångspunkt: 1. Från vägbommen till Mjölkvattnet är det ca 20 km. Då är det först vägen till Stora Mjölkvattnet som gäller och sedan går du längs med Stora Mjölkvattnet och till dess norra ände. Sedan når du i Lill-Burvattnet. Möjlighet finns förstås att orda bilskjuts och båt via sjöarna norrut.

2. Alternativ är att gå från vägbommen vid Björkede som ligger öster om sjön Holdern ca 15 km väster om Burvattnet. Du går då vägen fram till Svenskån och följer en stig till Krönavajje (Kruanavaajje) vid Burvattnet.

Övrigt:

COPYRIGHT © 2010-2016 FJÄLLOCHFISKE.se