Jämtlands län - Njaarke - 6. Plassagaisetjärnarna

6. Plassagaisetjärnarna

Plassagaisetjärnarna (Voepijetjaerhvie) ligger ca 3 km väster om södra änden på Övre Lilla Mjölkvattnet i mitten av samebyn.

Fiskeinformation: Öring och Rödingsfiske under tiden 15 juni och 15 september.

Utgångspunkt: Väg mot Mjölkvattnet. Vid bommen till Mjölkvattnet är det ca 7-8 km att gå via avtagsvägen som går västerut mot Övre Lilla Mjölkvattnets södra ände. Där går man via dammbyggnaden över till andra sidan. Sedan blir det kompassriktning mot tjärnarna.

Övrigt:

COPYRIGHT © 2010-2016 FJÄLLOCHFISKE.se