Jämtlands län - Njaarke - 5. Bijje Baulanjaure

5. Bijje Baulanjaure

Vatten inom avgränsningen : Hundtaskan( h 858 ) – Suopedetjakke-Näppetjakke ( h 950,4) – Östra Storbyfjället – ( h 546 ) – Hundtaskan samt Bijje Baulanjaure(Bijje Bavlanjaevrieh ) och närliggande tjärnar ligger  ca 4-10 km söder om och sydväst om Mjölkvattenfjället (Mealhkantjahke) i den sydvästra delen av  samebyn.

Fiskeinformation: Öring och Rödingsfiske under tiden 1 januari- 30 april, 15 juni-15 september och 1 november-31 december. Skoterförbud.

Utgångspunkt: 1. Ta vägen mot Mjölkvattnet stanna vid Långsådalen och ta stigen mot Nedre Lilla Mjölkvattnet. Följ stigen till södra änden av Nedre Lilla Mjölkvattnet ta sedan kompassriktning mot Bijje Baulanjaure och området. 

2. Alternativ är att åka bilvägen på sjön Torröns östra sida och ta skogsbilvägen till höger cirka 1 km innan byn Åbränna. Åk till Sandtjärn och gå in i området mot öster.

Övrigt: 

 

COPYRIGHT © 2010-2016 FJÄLLOCHFISKE.se