Jämtlands län - Njaarke - 4. Rörtjärnen och vatten

4. Rörtjärnen och vatten

 

Rörtjärnen, Mellanbäckstjärnen och tjärnar på Grönfjället (Faavrehke) ligger 7-8 km nordöst om byn Sandviken vid Torröns sydöstra ände i den västra delen av samebyn.

Fiskeinformation: Öring och Rödingsfiske under tiden 15 juni-15 september. Kalfjäll.

Utgångspunkt: Åk till Flesviken vid Torröns östra sida och följ södra sidan av ån från Flestjärn. Vid åförgreningen ta högra vattendraget till Rörtjärn.

Övrigt: 

COPYRIGHT © 2010-2016 FJÄLLOCHFISKE.se