Jämtlands län - Njaarke - 2. Rönnbränntjärn och vatten

2. Rönnbränntjärn och vatten

 

Rönnbränntjärn och Grundtjärn är två stycken tjärnar som ligger ca 3 km sydost om Björkede i den norvästra delen av samebyn.

Fiskeinformation: Öringsfiske under tiden 15 juni -15 september.

Utgångspunkt: Åk bilvägen mot Björkede och Holdern. Vid lämplig plats ta kompassriktning mot tjärnarna, det är ca 2 km dit.

Övrigt:

COPYRIGHT © 2010-2016 FJÄLLOCHFISKE.se