Jämtlands län - Raedtievaerie - 13. Västra Fiskåvattnet

13. Västra Fiskåvattnet

Västra Fiskåvattnet ligger i den sydligaste delen av samebyn.

Fiskeinformation: Öring och Rödingsfiske under tiden 1 januari-15 september och 1 november -31 december. Båtfiske.

Utgångspunkt: 1. Bilväg mot byn Fiskåvattnet då når du sjön från den östra sidan.

2. Alternativ är från bilväg vid Östra Fågelberget och du når sjön från den västra sidan.

Övrigt: 

COPYRIGHT © 2010-2016 FJÄLLOCHFISKE.se