Jämtlands län - Raedtievaerie - 10. Ån och flyarna...

10. Ån och flyarna...

Ån och flyarna från Stor Jougdan ned till renbetesfjällsgränsen i Yttre Långvattnet. Statens del av Djuptjärn, Ante-Svenstjärnarna, Kroktjärnarna och närliggande tjärnar ligger i den sydöstra delen av samebyn.

Fiskeinformation: Öring och Rödingsfiske under tiden 1 januari-15 september och 1 november-31 december. Fiske i strömmande vatten endast 15 juni-31 augusti och förbud mot fiske med agnad krok. Fönsteruttag= sätt tillbaka fisk under 30 cm och över 40 cm). Båtfiske och skoterled. Naturreservat.

Utgångspunkt: 1. Hovde vid Stor-Sjoutens södra sida tar man stig mot Flyberg.

2. Alternativ är att gå från bilvägen mot Stor-Sjouten ta kompassriktning nordväst mot Yttre Långvattnet.

Övrigt:

COPYRIGHT © 2010-2016 FJÄLLOCHFISKE.se