Jämtlands län - Raedtievaerie - 8. Grubbvattnet

8. Grubbvattnet

 

Grubbvattnet(Krabpajaevrie) ligger ca 7 km väst, sydväst om Blomhöjden i den nordöstra delen av samebyn.

Fiskeinformation: Öringsfiske under tiden 15 juni–15 september.

Utgångspunkt: Stig från Blomhöjden mot Jougdaberg efter ca 4 km har du Gaagkanjaevrie väster om leden Följ sjön ca 2 km till till utloppet och du fortsätter sedan vidare några 100 meter för att komma till Krabpajaevrie.

Övrigt: 

 

COPYRIGHT © 2010-2016 FJÄLLOCHFISKE.se