Jämtlands län - Raedtievaerie - 7. Voungelulkejaure

7. Voungelulkejaure

 

Voungelulkejaure(Voenjelåelkiejaevrie ) och tjärnarnanordväst och sydost om denna sjö ligger ca 8 km väster om byn Blomhöjden i den nordöstra delen av samebyn.

Fiskeinformation: Öringsfiske under tiden 15 juni-15 september. Naturreservat.

Utgångspunkt: Du tar dig hit (ca 10-15 km) med utgångspunkt Blomhöjden. Stig mot Jougdaberg ta av hitom fjället Gakka och gå nordväst

Övrigt: 

COPYRIGHT © 2010-2016 FJÄLLOCHFISKE.se