Jämtlands län - Raedtievaerie - 6. Tjärnarna på Flatfjället

6. Tjärnarna på Flatfjället

Tjärnar på Flatfjället(Sijhtie) inom avgränsningen; Leden Brattli – Jeriken till en linje 735 h – 845 h (Tjåureke) – 837,7 h leden Brattli – Jougdaberg och denna led västerut till Brattli ligger 6-18 km nordöst om Gäddede i den västra delen av samebyn.

Fiskeinformation: Öringsfiske under tiden 15 juni-15 september. Kalfjäll.

Utgångspunkt: Du tar dig hit från Brattli. Gå markerad led/stig från Brattli öster mot Jougdaberg. Tjärnarna ligger längs med leden och norr om leden efter 4-7 km.

Övrigt: 

COPYRIGHT © 2010-2016 FJÄLLOCHFISKE.se