Jämtlands län - Raedtievaerie - 4. Väktarån

4. Väktarån

Väktarån ligger mellan sjöarna Lill-Väktaren och Stor-Väktaren i den norra delen av samebyn.

Fiskeinformation: Öringsfiske under tiden 15 juni-31 augusti. Förbud mot fiske med levande agn.  Fönsteruttag= sätt tillbaka fisk under 30 cm och över 40 cm).

Utgångspunkt: Du tar dig hit från vägen mot Väktarmon och med stig från Väktarmon till Stor-Väktaren.

 

 

Övrigt:

 

COPYRIGHT © 2010-2016 FJÄLLOCHFISKE.se