Jämtlands län - Jiingevaerie - 21. Östra och Västra Trollsvattnet

21. Östra och Västra Trollsvattnet

Östra och Västra Trollsvattnet ligger cirka 6 km nordöst om Nils-Jonsavattnet i den södra delen av samebyn.

Fiskeinformation: Öring och Rödingsfiske under tiden 1 januari- 30 april och 1 november – 31 december. Naturreservat. Skoterled.

Utgångspunkt: Från Ålåsen tar du vägen mot Ålviken ta av östra sidan av sjön Hotagen. Efter sjön Stor-Brinnsjön och hitom Lill-Brinnsjön ta skogsbilväg höger mot Halvarbodarna. Hitom Halvarbodarna och Främmerån tar du  till höger och till vägens slut. Ta kompassriktning öster ut och du har cirka 10 km till vattnet.

Övrigt: 

COPYRIGHT © 2010-2016 FJÄLLOCHFISKE.se