Jämtlands län - Jiingevaerie - 20. Vatten väster Nils-Jonsavattnet.

20. Vatten väster Nils-Jonsavattnet.

Vatten väster Nils-Jonsvattnet inom avgränsningen Nils-Jonsavattnets norra ände –Långflyn – Lillfjället – renbetesfjällsgränsen till en linje Blankvattshöjden – Nils-Jonsavattnets mellersta del (ej Pluttjärnen och tjärnar mellan denna tjärn och Stortjärn) ligger väster om Nils-Jonsavattnet i den södra delen av samebyn.

Fiskeinformation: Öring och Rödingsfiske under tiden 1 januari- 30 april, 15 juni-15 september och 1 november – 31 december. Skoterförbud. Naturreservat.

Utgångspunkt: Från Ålåsen tar du vägen mot Ålviken ta av östra sidan av sjön Hotagen. Vid sjön Stor-Brinnsjöns södra ände ta av skogsbilväg nordöst. Ta av vid vägkorsning till vänster och fram till parkeringsplats. Ta sedan stig mot Vackerrun (ca 2 km) och stigkorsning. Du har nu området norr om dig.

Övrigt:

COPYRIGHT © 2010-2016 FJÄLLOCHFISKE.se