Jämtlands län - Jiingevaerie - 19. Ån med flyar...

19. Ån med flyar...

Ån med flyar nedströms Nils-Jonsavattnet till Stor-Foskvattnet och Storflyn ligger mellan Foskvattnet och Nils-Jonsavattnet i den södra delen av samebyn.

Fiskeinformation: Öring och Rödingsfiske under tiden 15 juni-15 september. Endast 15 juni-31 augusti i ån. Förbud mot fiske med agnad krok. Fönsteruttag= sätt tillbaka fisk under 30 cm och över 40 cm). Naturreservat.

Utgångspunkt: Från Ålåsen tar du vägen mot Ålviken ta av östra sidan av sjön Hotagen. Vid sjön Stor-Brinnsjöns södra ände ta av skogsbilväg nordöst. Ta av vid vägkorsning till vänster och fram till parkeringsplats. Ta sedan stig fram till Nils-Jonsavattnet och Storflyns södra ände. Det blir cirka 3-4 km att gå.

Övrigt:

COPYRIGHT © 2010-2016 FJÄLLOCHFISKE.se