Jämtlands län - Jiingevaerie - 18. Nils- Jonsavattnet

18. Nils- Jonsavattnet

Nils-Jonsavattnet och Storflyn ligger norr om Foskvattnet i den södra delen av samebyn.

Fiskeinformation: Öring och Rödingsfiske under tiden 1 januari-30 april, 15 juni-15 september och 1 november-31 december. Naturreservat. Skoterled.

Utgångspunkt: Från Ålåsen tar du vägen mot Ålviken ta av östra sidan av sjön Hotagen. Vid sjön Stor-Brinnsjöns södra ände ta av skogsbilväg nordöst. Ta av vid vägkorsning till vänster och fram till parkeringsplats. Ta sedan stig fram till Nils-Jonsavattnet och Storflyns södra ände. Det blir cirka 3-4 km att gå.

Övrigt:

COPYRIGHT © 2010-2016 FJÄLLOCHFISKE.se