Jämtlands län - Ruvhten - Högvålens och Sörvattnets Kfo

Högvålens och Sörvattnets Kfo

Högvålens och Sörvattnets kfo ligger i den sydligaste delen av samebyn.

Fiskeinformation: Särskilt fiskekort. Info Tännäs Fiskecentrum. Tel 0684-24200.

Utgångspunkt: Du tar bilväg 311 söderut från Tännäs. Någon km innan byn Brändåsen kommer du in i Hövålens kfo och efter ytterliggare ca 15 km kommer du in i Sörvattnets kfo och till gränsen mot Dalarna. Du når fiskevattnen från bilvägen åt väster och öster.

 

Övrigt:

COPYRIGHT © 2010-2016 FJÄLLOCHFISKE.se