Jämtlands län - Ruvhten - 12. Nybodtjärn och vatten

12. Nybodtjärn och vatten

 

Nybodsjön, Uthussjön samt övriga vatten belägna österut mot linjen Kärringsjön-Rogsbodarna ligger 1-4 km norr om sjön Rogens mellersta del i mitten av samebyn.

Fiskeinformation: Harr, Abborre och Gäddfiske under tiden 1 januari-30 april, 15 juni-15 september och 1 november-31 december. Skoterförbud, naturreservat. Harrfiske tillåtet 10/6-31/4.

Utgångspunkt: Du tar bilväg 311 söderut från Tännäs. Efter ca 2 km tar du liten väg sydväst mot Käringsjön. Området ligger väster om Käringsjön.

Övrigt:

COPYRIGHT © 2010-2016 FJÄLLOCHFISKE.se