Jämtlands län - Tåssåsen - 15. Arån

15. Arån

Arån från Kokdalsbäckens inflöde till renbetesfjällsgränsen ligger någon km väster och sydväst om byn Arådalen i sydöstra delen av samebyn.  

Fiskeinformation: Öringsfiske under tiden 15 juni-31 augusti. Förbud mot fiske med agnad krok! Förbud mot fiske med agnad krok.Fönsteruttag= sätt tillbaka fisk under 30 cm och över 40 cm.

Utgångspunkt: Från vägen mot Arådalen har du ån upp till 1 km från vägen och västerut.

Övrigt:

COPYRIGHT © 2010-2016 FJÄLLOCHFISKE.se