Jämtlands län - Tåssåsen - 12. Lekarån

12. Lekarån

Lekarån upp till förgreningen vid vindskyddet ligger någon km väst och nordväst om Höglekardalen i östra delen av samebyn.

Fiskeinformation: Avlyst fiske!

Utgångspunkt: Åk till bilvägens slut vid Höglekardalen. Vid vägbommen är en bro och då är du framme.

Övrigt: 

COPYRIGHT © 2010-2016 FJÄLLOCHFISKE.se