Jämtlands län - Tåssåsen - 17. Lilla Lövsjön och vatten

17. Lilla Lövsjön och vatten

Lilla Lövsjön och Lövan från Lilla Lövsjön till renbetesfjällgränsen, Röjås-och Mastjärnarna samt tjärnar inom Ekorrlandet ligger cirka 6 km sydväst om byn Glen i södra delen av samebyn.

Fiskeinformation: Öring och Rödingsfiske under tiden 1 januari-15 september  och 1 november-31 december. I Lövan är fiske tillåtet endast under tiden 15 juni-31 augusti. Förbud mot fiske med agnad krok! Förbud mot fiske med agnad krok. Fönsteruttag= sätt tillbaka fisk under 30 cm och över 40 cm. Delvis skoterförbud.

Utgångspunkt: Du tar dig hit via vägen Persåsen mot Storsjö Kapell. Ta av mot Lövdalen och bilvägens slut. Stig längs med Lövan och nordväst in i området.

Övrigt:

COPYRIGHT © 2010-2016 FJÄLLOCHFISKE.se