Jämtlands län - Njaarke - 3. Torrön

3. Torrön

 

Torrön från nordöstra sidan. Foto, FjällochFiske.

Torrön, statens del ligger i den nordvästra delen av samebyn på gränsen till Kalls sameby.

Fiskeinformation: Öring, Röding och Harrfiske under tiden 1 januari-15 september och 1 november-31 december. Båtfiske. Båtfiske ej tillåtet i Kilbergsviken inom en rät linje Kilbergets västraspets-Edevik. Regleringsmagasin.

Utgångspunkt: Bilvägen går längs med Torrön i mer än 10 km.

Övrigt:

 

COPYRIGHT © 2010-2016 FJÄLLOCHFISKE.se