Jämtlands län - Jiingevaerie - 17. Stora-Foskvattnet

17. Stora-Foskvattnet

 

Stora-Foskvattnet (statens och SCA:s del) ligger i den sydligaste delen av samebyn.

Fiskeinformation: Öring och Rödingsfiske under tiden 1 januari-15 september och 1 november-31 december. Båtfiske,regleringsmagasin.

Utgångspunkt: Från Ålåsen ta väg mot Ålviken ta av norrut mot Stora-Foskvattnet och du kommer fram till sjön.

 

 

Övrigt:

 

COPYRIGHT © 2010-2016 FJÄLLOCHFISKE.se