Jämtlands län - Jiingevaerie - 15. Rörtjärnarna och vatten...

15. Rörtjärnarna och vatten...

 

Rörtjärnarna, Småöringstjärnarna  (ca 3,5 km syd Lill-Skaltjärnen) samt tjärnarna mellan Mossaklumpen och renbetesfjällsgränsen ligger cirka 8 km norr om byn Lakavattnet i den södra delen av samebyn.

Fiskeinformation: Öring och Rödingsfiske under tiden 1 januari-15 september och 1 november-31 december. Skoterförbud, naturreservat.

Utgångspunkt: Åk till byn Lakavattnet i början på byn går det stig norrut mot Mossaklumptjärnarna. Det är cirka 8 km att gå.

 

 

Övrigt:

 

COPYRIGHT © 2010-2016 FJÄLLOCHFISKE.se