Jämtlands län - Jiingevaerie - 14. Storån

14. Storån

Storån från 600 meter nedströms Stor-Fulvurn till renbetesfjällgränsen ligger i den östra mot södra delen av samebyn.

Fiskeinformation: Öring och Harrfiske under tiden 1 januari-15 september och 1 november-31 december. I strömmande vatten endast fiske under tiden 15 juni-31 augusti (fiske med agnad krok ej tillåtet). Fönsteruttag= sätt tillbaka fisk under 30 cm och över 40 cm).. Naturreservat.

Utgångspunkt: Åk västra sidan av Ströms Vattudal mot Svaningen. Ta av mot Russvattnet. Stig från Siverflykojan( parkering ca 100 meter norr om Siverfykojan) mot Storån från Stor-Fulvurn. Det är cirka 10 km till Storån.

Övrigt:

 

COPYRIGHT © 2010-2016 FJÄLLOCHFISKE.se