Jämtlands län - Jiingevaerie - 13. Stor och Lill-Fulvurn

13. Stor och Lill-Fulvurn

 

Stor-och Lill-Fulvurn (Stoere Fulhvere) samt samtliga vatten öster Stor-Fulvurn-Lill-fulvurn-Storån med avgränsning mot norr Långvattenbrännan-renbetesfjällgränsen och mot öster och söder renbetesfjällgränsen ligger i den östra mot södra delen av samebyn.

Fiskeinformation: Öring, Röding, Harr, Sik och Abborrfiske under tiden 1 januari-15 september och 1 november-31 december. Kalfjäll, delvis skoterled. 

Utgångspunkt: Åk västra sidan av Ströms Vattudal mot Svaningen. Ta av mot Russvattnet. Stig från Siverflykojan( parkering ca 100 meter norr om Siverfykojan) mot Storån från Stor-Fulvurn. Det är cirka 10 km till Storån. Du är inne i området efter cirka 4 km.

 

 

Övrigt:

 

COPYRIGHT © 2010-2016 FJÄLLOCHFISKE.se