Jämtlands län - Jiingevaerie - 12. Paratjärnarna och vatten...

12. Paratjärnarna och vatten...

 

Mr Hotagen i en av Paratjärnarna. Foto, FjällochFiske.

Paratjärnarna, Stor- och Lillskaltjärn ligger ca 4-7 km väster om Lill-Fulvurn i den sydöstra delen av samebyn.

Fiskeinformation: Öringsfiske under tiden 15 juni-15 september. Kalfjäll, naturreservat. Delvis skoterled.

Utgångspunkt: Åk västra sidan av Ströms Vattudal mot Svaningen. Ta av mot Russvattnet. Stig från Siverflykojan( parkering ca 100meter norr om Siverfykojan) mot Storån, dit är det cirka 10km att gå. Vadställen finns över ån nedströms Stor-Fulvurn. Ta sedan kompassriktning mot Paratjärnarna. Det är cirka

Övrigt:

 

COPYRIGHT © 2010-2016 FJÄLLOCHFISKE.se