Jämtlands län - Jiingevaerie - 11. Länsmansvattnen

11. Länsmansvattnen

Länsmansvattnen ligger cirka 4 km väster om sjön Stor-Fulvurns södra ände i östra delen av samebyn.

Fiskeinformation: Öring och Rödingsfiske under tiden 1 januari– 30 april, 15 juni-15 september och 1 november-31 december. Skoterförbud och naturreservat.

Utgångspunkt: Åk västra sidan av Ströms Vattudal mot Svaningen. Ta av mot Russvattnet. Stig från Siverflykojan( parkering ca 100 meter norr om Siverfykojan) mot Storån från Stor-Fulvurn. Det är cirka 10 km till Storån. Vadställen finns över ån nedströms Stor-Fulvurn. Ta sedan kompassriktning mot Länsmansvattnen.

 

 

Övrigt: Finns en stuga att hyra för den som är intresseradKlicka här. 

COPYRIGHT © 2010-2016 FJÄLLOCHFISKE.se