Jämtlands län - Jiingevaerie - 10. Praivenjaure

10. Praivenjaure

Praivenjaureområdet ligger cirka 10 km sydväst om sjön Stor-Fulvurn ungefär i mitten av samebyn.

Fiskeinformation: Öringsfiske under tiden 15 juni – 15 september. Kalfjäll och naturreservat.

Utgångspunkt: Stig från Siverflykojan( parkering ca 100meter norr om Siverfykojan) mot Storån är det ca 10 km att gå. Vad ställen över Storån nedströms Stor-Fulvurn. Ta sedan kompassriktning mot Praivenjaure, det är cirka 6-7 km att gå från Storån. 

Övrigt:

COPYRIGHT © 2010-2016 FJÄLLOCHFISKE.se