Jämtlands län - Jiingevaerie - 9. Stensjön och vatten...

9. Stensjön och vatten...

 

Stensjön,  Gierkere (Stor-Stensjön), Lill-Stensjön (Onne Gierkerenjaevrie) samt Stensjöflyarna ligger cirka 8-12 km nordväst om sjön Stor-Fulvurn i mitten av samebyn.

Fiskeinformation: Öring,Röding,Harr och Abborrfiske under tiden 1 januari-30 april, 15 juni-15 september och 1 november-31 december. Skoterförbud, naturreservat.

Utgångspunkt: 1. Bilväg mot Munsvattnet. Ta av söderut hitom Dunnervattnet fortsätt förbi Långvattenhöjden och vägens slut. Sedan kompassriktning mot Fälptjärnarna vidare förbi Rörvattnet och sedan Stor-Stensjön med Vatten. Cirka 10 km att gå.

2. Alternativ är att utgå från Vinklumpen på västra sidan av samebyn och ta sig via södra sidan av rengärdan, Sandknularna och södra sidan av Burevarto. Kortare bilväg, längre att gå men lättare terräng att gå genom.

 

 

Övrigt: 

COPYRIGHT © 2010-2016 FJÄLLOCHFISKE.se