Jämtlands län - Jiingevaerie - 8. Fälpfjälltjärnarna

8. Fälpfjälltjärnarna

 

Fälpfjälltjärnarna ligger 1-4 km norr om sjön Stor-Fulvurn i den östra delen av samebyn.

Fiskeinformation: Öringsfiske under tiden 15 juni – 15 september. Naturreservat.

Utgångspunkt: Bilväg mot Munsvattnet. Ta av söderut hitom Dunnervattnet fortsätt mot Vargkojvattnet och vägens slut. Ta sedan kompassriktning mot tjärnarna.

Övrigt: 

COPYRIGHT © 2010-2016 FJÄLLOCHFISKE.se