Jämtlands län - Jiingevaerie - 7. Klumpvattnet och Svartflyn

7. Klumpvattnet och Svartflyn

 

Klumpvattnet och Svartflyn samt tjärn ca 500 m syd Klumpvattnet, Grundvattnet och ån ned till renbetesfjällsgränsen, Vargkojvattnet, tjärnen h 477, småtjärnarna samt ån ned till Grundvattnet ligger cirka 4-12 km norr om sjön Stor-Fulvurn i den östra delen av samebyn.

Fiskeinformation: Öring och Rödingsfiske under tiden 1 januari-15 september och 1 november-31 december. Skoterförbud-delvis skoterled. I strömmande vatten endast under tiden 15 juni-31 augusti, fiske med agnad krok ej tillåtet.  Fönsteruttag= sätt tillbaka fisk under 30 cm och över 40 cm).

Utgångspunkt: Bilväg mot Munsvattnet. Ta av söder hitom Dunnervattnet mot Vargkojvattnet. Tjärnarna ligger efter bilvägen.

Övrigt: 

 

COPYRIGHT © 2010-2016 FJÄLLOCHFISKE.se