Jämtlands län - Jiingevaerie - 6. Häbbersvattnet

6. Häbbersvattnet

 

Häbbersvattnet(Buvriejaevrie)(h 711) och tjärnar mellan Häbbersvattnet och Djupvattnet ligger några km öster och nordöst om Ryggfjället i den mellersta delen av samebyn.

Fiskeinformation: Öring och Rödingsfiske under tiden 1 januari-30 april, 15 juni-15 september och 1 november-31 december. Skoterförbud och naturreservat.

Utgångspunkt: Ta bilväg mot byn Munsvattnet vid bilväg ta kompassriktning rakt söderut mot området. Det är cirka 8 km att gå.

Övrigt:

COPYRIGHT © 2010-2016 FJÄLLOCHFISKE.se