Jämtlands län - Jiingevaerie - 5. Munsvattnet

5. Munsvattnet

 

Munsvattnet ligger 3 km sydväst om Munsfjället i den norra delen av samebyn.  

Fiskeinformation: Öring och Rödingsfiske under tiden 1 januari-15 september och 1 november-31 december. Skoterförbud, naturreservat.

Utgångspunkt: Bilväg mot byn Munsvattnet och sjön ligger vid byn.

Övrigt: 

COPYRIGHT © 2010-2016 FJÄLLOCHFISKE.se