Jämtlands län - Jiingevaerie - 4. Vatten väster leden...

4. Vatten väster leden...

Vatten väster leden Vinklumpen-Lobbersjön med avgränsning mot norr av linjen S.Penningkejsen-Guitjetjappe och mot söder av linjen renbetesfjällsgränsen-h 776. ( ej Vinklumptjärn ) ligger i den västra delen av samebyn.

Fiskeinformation: Öringsfiske under tiden 15 juni – 15 september. Naturreservat.

Utgångspunkt: Ta bilvägen mot Valsjöbyn och vidare norr mot Gunnarvattnet. Vid Gunnarvattnet tar du i början på byn väg till höger mot Storbacken och följer leden mot Skottland. Sträckan blir cirka 8 km innan du är inne i området.

Övrigt:

COPYRIGHT © 2010-2016 FJÄLLOCHFISKE.se